Een spannende dag voor 12.142 gegadigden 52.330 inschrijvingen voor 103de Vierdaagse

29-03-2019 | 16:23

Voor de 103de Vierdaagse hebben 52.330 mensen ingeschreven. Van hen hadden er 40.188 direct recht op een startbewijs. Dit betekent dat 12.142 mensen de loting moeten afwachten. Met een vooraf ingestelde inschrijflimiet van 47.000 worden er vrijdag 29 maart 6.812 resterende startbewijzen verloot. Uiteindelijk krijgen 5.330 mensen het bericht dat ze helaas zijn uitgeloot.

Dubbelinschrijvingen en annuleringen

Voordat de loting op vrijdagmiddag 29 maart onder toeziend oog van de notaris plaatsvindt, is het inschrijfbestand van Stichting DE 4DAAGSE teruggebracht van de 53.074 inschrijvingen - die tot en met het sluiten van de inschrijfperiode zijn ontvangen - naar 52.330 inschrijvingen. Dit betekent dat er de afgelopen dagen 744 annuleringen en dubbele of foutieve inschrijvingen zijn verwijderd. Nadat de loting heeft plaatsgevonden ontvangt iedereen die heeft meegedaan aan de loting vrijdagavond de uitslag per e-mail. De uitslag is ook online zichtbaar in Mijn Vierdaagse, de persoonlijke omgeving van de inschrijver.

Herinschrijving voor uitgelotenen

Dit jaar bestaat wederom de mogelijkheid tot een herinschrijving voor diegenen die zijn uitgeloot voor de 103de Vierdaagse. Hiertoe kan besloten worden als na de sluiting van de betaal- en annuleringstermijn op 12 april blijkt dat, door de vervallen inschrijvingen en annuleringen, het aantal inschrijvingen significant onder de toegestane 47.000 inschrijvingen is gedaald. Een herinschrijving is alleen voor diegenen die zijn uitgeloot voor de 103de Vierdaagse. Bij het vaststellen van de inschrijflimiet is al rekening gehouden met het feit dat ongeveer tien procent van de ingeschreven deelnemers door onvoorziene omstandigheden niet aan de start kan verschijnen. Na de herinschrijving worden geannuleerde inschrijfbewijzen daarom niet opnieuw uitgegeven en is er geen sprake van een wachtlijst.